Systém řízení jakosti

S cílem splnění zájmů a očekávání zákazníka jsme v roce 2002 vybudovali v Nástrojárně kontrolní pracoviště sestávající z měřícího přístroje Mitutoyo LH600 pracujícího ve 2D a dalších měřidel a měřících přístrojů rovněž od firmy Mitutoyo.

Přístroj LH600 umožňuje přímé pořízení měrového protokolu včetně statistického vyhodnocení. Možnost provádět měření pod kontrolou programu zaručuje objektivní zjištění výsledků měření včetně vyhodnocení tolerancí, popřípadě i statistických hodnot s vyloučením možnosti ovlivnit výsledky měření obsluhou.
Komunikace s přístrojem i textace protokolu je možná jak v češtině tak cizojazyčně. Protokol lze vytisknout i z dalších externích digitálních měřidel jako např. úchylkoměru a podobně.

Programové vybavení přístroje je natolik rozsáhlé, že ve většině případů postačí přímo k vyhotovení konečného měrového protokolu. V případě potřeby a specielních požadavků lze však výsledky měření přenášet a zpracovávat na PC.

Zároveň se zřízením tohoto pracoviště byl vybudován systém řízení jakosti, zpracován metrologický řád a stanoveny postupy reklamačního řízení. V souvislosti s tím byly zpracovány postupy kontroly a zkoušení dílčích fází rozpracovaných výrobků i hotových výrobků určených k expedici zákazníkovi. Nedílně s tím bylo zavedeno i sledování stavu nástrojů, nářadí a měřidel a sledování stavu, údržby a oprav strojů.
Pro sledování a dodržování stanoveného systému jakosti byli určeni a vyškoleni konkrétní pracovníci.
aktualizováno 12.12.2012 | realizace: 3nicom